پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 21 دی. در این شماره از پنجره ای رو به خانه پدری ویژه برنامه ای ...
Hassan Rouhani (Persian: حسن روحانی ‎‎, pronunciation (help · info); born Hassan Fereydoun (Persian: حسن فریدون ‎‎) on 12 November 1948) is ...
Academia and education. Ali Ansari – university professor at the University of St Andrews; Abbas Edalat – university professor at Imperial College London; Ali ...