تمرین کاملا متفاوت سینه با آقای خاص بدنسازی. بدنسازی که از همان اول با همه فرق داشت حالا هم ...
این چربی سوز هدفمند ترین، قدرتمند ترین و بیرحم ترین چربی سوزی ست که جهان تاکنون به خود دیده ...