رکنا: هرمز سیرتی که مدتی در شبکه جم مشغول به فعالیت بود، پس از بازگشت به ایران امروز در ...
سعید ابراهیمی فر بازیگر سینما پس از چندین ماه حضور در شبکه جم به ایران بازگشت.
بازیگر معروف از شبکه جم به ... یک مرد جوان از ... است، پس از بازگشت به ایران در ...
هرمز سیرتی که مدتی در شبکه جم مشغول به فعالیت بود، پس از بازگشت به ایران ... یک بازیگر ...
یک بازیگر زن مشهور به ... در فیلم «ملاقات در مه» برای شبکه جم حاضر ... پس از بررسی و ...
در ادامه جنجال پیوستن بازیگران ایرانی به کانال جم و در شرایطی که بسیاری از بازیگران پیوسته ...
یک بازیگر زن دیگر به شبکه ... ملاقات در مه» برای شبکه جم حاضر ... بازگشت فراستی پس از دو ...
چندسالی است شبکه جم به باتلاق ... خواهان بازگشت به ... كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ...
پس از آن در کنار Kenan ... اما معتقدم یک بازیگر باید در نقش های ... در حال حاضر مشغول به ادامه ...
بازیگران کشف حجاب کرده و بازیگران کشف حجاب کرده در شبکه جم و ... یک بازیگر ... شبکه gem پس از ...
چند بازیگر ایرانی کمتر از یک سال پیش، فریب پول و شهرت در شبکه جم را خوردند و به قیمت بدنام ...