فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر ...
غلامحسین مراقبی نوشته: با درودو سپاس از همتتان آیا نمی پنداریم که جو و نهر بو ندارند!
فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر ...