قصاید و قطعات . رودکی » قصاید و قطعات . ... پیدا کردن شعری که مصرع گنگ فصیح است، چشم نی و جهان ...
با استناد به یک نسخه‌ی چاپی (گزیده‌ی اشعار رودکی - دکتر جعفر شعار و دکتر حسن ... چیستان رودکی.
مرا بسود و فرو ریخت هر چه دندان بود. نبود دندان، لابل چراغ تابان بود. سپید سیم زده بود و در و ...
در کتاب گزیده‌ی اشعار رودکی - دکتر جعفر شعار و دکتر حسن انوری ... مطلع این شعر آهنگ و اوای ...
بچهٔ او را گرفت و کرد به زندان. بچهٔ او را ازو گرفت ندانی. تاش نکویی نخست و زو نکشی جان.
گنجور » رودکی ... گنجور » رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی ... غلامحسین مراقبی نوشته: ...
Shahid Balkhi. Iranian writer. Abul Hasan Shahid ibn Hussain Jahudanaki Balkhi (Persian: ابوالحسن شهيدبن حسين جهودانکي ...
گنجور » رودکی ... گنجور » رودکی » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۲۱ - بوی جوی ... غلامحسین مراقبی نوشته: ...
صفحه اصلی » رودکی » قصاید و قطعات »  Share on Facebook. Eamil To ... ساقی گزین و باده و می خور به بانگ ...
صفحه اصلی » رودکی » قصاید و قطعات »  Share on Facebook. Eamil To ... بانی و با رود و با نبیذ فنا ...
گفته بودی می شوی هم راز و هم آوای ... رودکی » قصاید و قطعات. نویسنده: رشیدرمضانپور ...
گنجور » رودکی » قصاید و قطعات ... بن آدم متخلص به رودکی و مشهور به ... و قطعات و ابيات ...
... قصاید و قطعات از شاعر بزرگ رودکی بخش چهارم. ناگفتنی ها:قصاید و قطعات از شاعر بزرگ رودکی ...
قصاید و قطعات و ابیات پراکنده‌ی به هم ... جستجوی بیشتر برای دیوان اشعار رودکی
... رودکی. Toggle navigation ... قصاید و قطعات; ... پی‌جی در راستای اطلاع‌رسانی و اعتلای سطح علمی، صنعتی ...
... (قصاید و قطعات) برای مشاهده چند خط ابتدایی هر شعر موس را روی عنوان شعر نگه دارید. ...