.این صفحه صرفا به منظور بررسی اصالت سند به صورت برخط بوده و چاپ و یا تصویر آن ... http: // www.ssaa.ir;
نام امضاء کننده دفتر می بایست با شخص معرفی شده مطابقت داشته باشد و در صورت داشتن حق توکیل و ...
پورتال روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir مجهز به ... و تسریع در روند چاپ آگهی ها در روزنامه ...
چاپ. به منظور جستجو بر اساس اقلام شماره ابلاغيه و يا شماره پرونده اجرايی مورد نظر می توانيد ...
مدارک و مراحل ثبت تغییرات. راهنمای جامع تغییرات. مدارک و مراحل ثبت تاسیس
صفحه اصلی; تعرفه ها; اخبار; پژوهش و مقالات; ارتباط با ما; همایش کاداستر 3 بعدی
تبصره 1- طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي 3 و 4 فوق، بايد حداكثر ...
www.irsherkat.ssaa.ir تقاضای تغییرات را ارسال نمایید.لطفا قبل از اقدام به تکمیل فرم های الکترونیکی ، ...
خدمات اطلاع رسانی الکترونیکی; فرم های کاربردی. ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری; اجراییه
تبصره 1- طرح چاپ شده اشكال و تصاوير گرافيكي يا ترسيم شده، موضوع بندهاي 3 و 4 فوق، بايد حداكثر ...
مراحل انجام کار ثبت اختراع. توجه: تسلیم اظهارنامه اختراع تنها از طریق الکترونیکی امکان پذیر ...
مدارک و مراحل ثبت تغییرات. راهنمای جامع تغییرات. مدارک و مراحل ثبت تاسیس
طرح کاداستر شهری کشور با شکل کنونی با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و در زير مجموعه ...
صفحه اصلی; تعرفه ها; اخبار; پژوهش و مقالات; ارتباط با ما; همایش کاداستر 3 بعدی
در راستای چاپ و انتشار آگهی های تقاضای ثبت بین المللی علائم تجاری تحت سیستم مادرید و تسریع ...
بديهی است پس از تطبيق چنانچه پلاکی از قلم افتاده يا در چاپ آن اشتباهی واقع شده باشد مسئول ...
را از سامانه چاپ می گیرند. ... سامانه الکترونیکی ثبت وقایع ازدواج و طلاق (www.sset.ir)