اینگمار برگمان: ارنست برگمان در ۱۹۵۷: زاده: ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۱۸ اوپسالا، سوئد: درگذشته: ۳۰ ژوئیه ...
برادران وارنر / چارلی چاپلین (۱۹۲۸) والت دیزنی (۱۹۳۲) شرلی تمپل (۱۹۳۴) دیوید وارک گریفیث (۱۹۳۵)
اینگمار برگمان: ارنست برگمان در ۱۹۵۷: زاده: ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۱۸ اوپسالا، سوئد: درگذشته: ۳۰ ژوئیه ...
برادران وارنر / چارلی چاپلین (۱۹۲۸) والت دیزنی (۱۹۳۲) شرلی تمپل (۱۹۳۴) دیوید وارک گریفیث (۱۹۳۵)