اینگمار برگمان: ارنست برگمان در ۱۹۵۷: زاده: ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۱۸ اوپسالا، سوئد: درگذشته: ۳۰ ژوئیه ...
وتار یک سایت تفریحی می باشد می باشد که با همت گروهی از برنامه نویسان در پاییز 1393 راه اندازی شد.
گاهی اوقات چیزی به اسم اسـتراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه
گاهی اوقات چیزی به اسم اسـتراحت نیاز است یک استراحت طولانی یک فکر آزاد یک زندگی بدون دغدغه