سخنرانی روشنگرانه مهندس امیدرضا ستاری. با عنوان از جام تا برجام در پی گلایه صریح رهبر معظم ...
مبارز پاسخ در تاريخ تیر ۱۹م, ۱۳۹۳ ۱۳:۰۱: ثروت وسیله ای است در جهت رسیدن به علم. هیچ وقت وسیله ...
سخنرانی روشنگرانه مهندس امیدرضا ستاری. با عنوان از جام تا برجام در پی گلایه صریح رهبر معظم ...
مبارز پاسخ در تاريخ تیر ۱۹م, ۱۳۹۳ ۱۳:۰۱: ثروت وسیله ای است در جهت رسیدن به علم. هیچ وقت وسیله ...