با سلام و درودی بیکران از آنجایی که شرکت مخابرات ایران با در پیش گرفتن سیاست و برنامه های ...