با توجه به تفاهم نامه اخیر با یکی از شرکتهای معتبر در خصوص توزیع و پشتیبانی دستگاه پوز لذا ...
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و درود. از آنجاییکه شرکت مخابرات ایران همچنان اصرار بر ادامه ...