وقتی سینمادارها برای واکنش مردم سر صحنه‌های عاشقانه رقص و آوازِ سلام بمبئی،چراغ‌ها را ...
درددل های تکان دهنده جمشید مشایخی با مردم ایران روی تخت بیمارستان +تصاویر درددل ...
وقتی سینمادارها برای واکنش مردم سر صحنه‌های عاشقانه رقص و آوازِ سلام بمبئی،چراغ‌ها را ...
درددل های تکان دهنده جمشید مشایخی با مردم ایران روی تخت بیمارستان +تصاویر درددل ...