ایجاد هر شغل به طور متوسط نزدیک به 300 میلیون سرمایه گذاری نیاز داره که در حال حاضر در اقتصاد ...
۲۸ بهمن ۹۵ – تذکر نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درخصوص تعیین نرخ دستمزد کارگران
حقوق های نجومی را اعلام نمی کردیم چون نمی خواستیم کام مردم تلخ شود/ رونمایی از میانگین های ...