همه چیز درباره پدیده «مد و مدگرایی» نویسنده: - سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩ . مد و مدگرایی به خودی خود ...
تدبیر و آینده نگری از ویژگی های انسان های موفق است‎ «تدبیر و آینده نگری» از ویژگی های انسان ...
یک دانشمند ژاپنی و دو دانشمند آمریکایی برای اکتشافات بنیادی در تنظیم سیستم…