یکی از بخش های مهم و پرمخاطب زومجی,سینما و تلویزیون است که هر هفته میزبان اخبار متنوع و ...
باید اعتراف کنیم در سال ۲۰۱۴ سالن های سینمایی در سراسر جهان شاهدِ به روی پرده رفتن اثرهای ...