سلام دوستان تبلت پیرگاردین آوردن بالا نمیاد هرکاری میکنم تو منو ریکاوری نمیاد قبلا هم یه ...