آیت الله بهجت:امروزه مردم غذای لذیذ می خواهند،نه غذای مفید.اصولا غذای سرخ کرده ضرر دارد ولی ...
آیت الله بهجت:امروزه مردم غذای لذیذ می خواهند،نه غذای مفید.اصولا غذای سرخ کرده ضرر دارد ولی ...