مجمع روحانیون مبارز، از تشکل‌های مطرح سیاسی مذهبی در ایران است که از گروههای اصلاح‌طلب و ...
مجمع روحانیون مبارز، از تشکل‌های مطرح سیاسی مذهبی در ایران است که از گروههای اصلاح‌طلب و ...
جامعه روحانیت مبارز; دبیرکل: محمدعلی موحدی کرمانی: بنیانگذاری: ۱۳۵۶: ستاد: تهران: گرایش سیاسی