ماده‌باوری و مادی‌گرایی. برای هردوی این واژه‌ها در زبان انگلیسی یک معادل وجود دارد: materialism ...
ماده‌باوری و مادی‌گرایی. برای هردوی این واژه‌ها در زبان انگلیسی یک معادل وجود دارد: materialism ...
سرمایه; سرمایه‌داری; سرمایه‌داری; Crisis of capitalism; Commodity; علم اقتصاد; ماده‌باوری; ابزار تولید