سال 2016 بیش از 16 هزار غیرنظامی در عراق کشته شده اند دیده بان حقوق بشر، ترامپ را تهدیدی برای ...
برخی از کامنتهای دیروز مردان را بازنشر می کنم که قابل توجه و آسیب شناسی است ، اینها را قبلا ...