قوانین بالادستی : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌قانون برنامه سوم ...
دستورالعمل و آیین نامه اجرایی بند "و" ماده (80) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ...
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394 – 1390 ...
آموزش و تحقیقات اجتماعی اصل نودم قانون اساسی مجلس اقتصادی امنیت ملی و سیاست خارجی انرژی
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با 5 سال توقف و بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1391 ...
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي^، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون بودجه سال 1395 ...
بنام خدا. آئين نامه مصوب هيات دولت جهت ماده 80 قانون برنامه پنجم ( در ادامه ماده 103 برنامه ...
با ابلاغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ...
1- طبق ماده 88 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه «تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ...
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره ضوابط اجرایی قانون بودجه ...
فهرست مطالب. پیشگفتار. بخش اول: قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی. فصل اول ـ تعاریف. ماده 1ـ در این ...
*نحوه ي ارتقاء مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان به رتبه هاي حرفه اي * نحوه ي ارتقاء مشمولين ...
قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی باعنایت به مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی مشاغل ...
... از دو برنامه پنجساله ... قانون برنامه چهارم توسعه ... قانون کار جمهوری اسلامی ...
قوانین و مقررات حقوقی و امور مجلس ... با توجه به قانون جدید شورای حل اختلاف و اینکه مرجع قضایی ...
Divan Edalat Edari دیوان عدالت اداری ... قان ون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و ...