همایش بین‌المللی دانشگاه روابط بین‌الملل و زبان‌های جهانی آبلای‌خان دانشگاه روابط بین ...
تمامی حقوق این وبگاه متعلق به فرهنگستان زبان و ادب فارسی است ©
مقدمه: منطقه سین کیانگ (ترکستان شرقی) با مساحتی بالغ بر 1664900 کیلومترمربع، تقریبا معادل ...
گفتگو گفت وگو با سیما وزیرنیا پیرامون زبان فارسی معیار زبان فارسی مراقبت می خواهد
هنر وازه سازی علمی در زبان فارسی (دانش اصطلاح شناسی) فارسی زبانی است هند و اروپایی با ...
هدف از راه اندازی اين وبنوشت بحث و گفتگو در باب نگارش و ويرايش فارسي است. اميد كه در اين صفحه ...
دانشنامه‌ای آزاد که همه می‌توانند آن را ویرایش کنند؛ با ۵۳۸٬۸۸۸ مقاله به زبان فارسی
رشته زبان و ادبیات فارسی نام درس: دستور زبان فارسی 1 مولف: دکتر حسن انوری تعداد واحد: 2 واحد
زبان فارسی; گونه‌های منطقه‌ای و اجتماعی زبان فارسی: فارسی دری. زبان فارسی در افغانستان
همایش بین‌المللی دانشگاه روابط بین‌الملل و زبان‌های جهانی آبلای‌خان دانشگاه روابط بین ...