مختصات. غار یخ مراد در حوالی روستای آزادبر و روستای کهنه ده در منطقه گچسر و جاده چالوس می ...
فشم; کشور ایران: استان: تهران: شهرستان: شمیران: بخش: رودبارقصران: نام(های) دیگر ، پشم، پشن ...
مختصات. غار یخ مراد در حوالی روستای آزادبر و روستای کهنه ده در منطقه گچسر و جاده چالوس می ...
فشم; کشور ایران: استان: تهران: شهرستان: شمیران: بخش: رودبارقصران: نام(های) دیگر ، پشم، پشن ...