فرماندار سیرجان گفت: ستاد انتخابات شهرستان سیرجان از مدت ها قبل و بر اساس تقویم ستاد ...