آدرس : درب آزادی: خیابان آزادی- ابتدای یادگار امام- تعمیرگاه مرکزی شماره یک ایران خودرو.
Official site of Iran Khodro industrial group. وبسایت رسمی گروه صنعتی ایران خودرو