در اطراف همه افراد سیگاری که نمی‌خواهند ترک کنند، یک یا چند نفر آدم پیر وجود دارند یا داشته ...
بیماریهای مقاربتی بیماریهای مقاربتی از بیماریهای خیلی شایع در جهان هستند. این بیماریها به ...
فوق تخصص جراحی کولورکتال ( روده بزرگ و مقعد) آموزش علوم پزشکی: ایران - دانشگاه علوم پزشکی ...
در اطراف همه افراد سیگاری که نمی‌خواهند ترک کنند، یک یا چند نفر آدم پیر وجود دارند یا داشته ...