دست رییس جمهور درد نکنه ولی این حقوق که به چند مدیر بنگاه بزرگ پرداخت شده، الان یه هزاران ...
در چند هفته اخیر ماجرای انتشار فیش‌های حقوقی میلیونی مدیران دولتی در سازمان‌ها و نهادهای ...
تبریز روستایی کلان، با چند ساختمان کلان سرمایه داران ، که دارای ده هزار کارخانه ی متعلق به ...