»معرفی: این وبلاگ جهت مدیریت جلسات اینترنتی(تله‌کنفرانس) شرح و تفسیر داستانهای مثنوی معنوی ...
دوش آن جانان ما افتان و خيزان يك قبا * مست آمد با يكي جامي پر از صرف صفا..... جام مي مي ...
چرا دری وری میسرائی گلپسر حضرت حافظ یک بیت هم در مورد خلفای شما نداره و فقط مدح امیرالمونین ...