از "زن بی شرمی که دو پسر جوان را به خانه مجردیش دعوت کرد" تا "اگردر برابرخواسته های کثیفش ...
پس از فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی، دانشجو که در تحصیل موفقیت چندانی نداشت، به همراه ...