جامعه روحانیت مبارز; دبیرکل: محمدعلی موحدی کرمانی: بنیانگذاری: ۱۳۵۶: ستاد: تهران: گرایش سیاسی
جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم • جامعه روحانیت مبارز) • جبهه پیروان خط امام و رهبری ...
جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم • جامعه روحانیت مبارز) • جبهه پیروان خط امام و رهبری ...