درصورتیکه فلش مموری شما به درستی عمل نمی کند و هنگام فرمت آن نیز ویندوز به شما پیغام خطا می ...
با سلام من یه فلش ۱۶ گیگ king stone دارم، هرزگاهی فایلهام پاک میشه، حتی خود فولدر می مونه ولی ...
کلمات کلیدی: Disk Format, Disk Storage, Erase, Format, Format Disk Storage, USB Disk Format,فرمت,فرمت کردن دیسک,فرمت کردن فلش ...
کلمات کلیدی: Disk Format, Disk Storage, Erase, Format, Format Disk Storage, USB Disk Format,فرمت,فرمت کردن دیسک,فرمت کردن فلش ...