بارداری هفته به هفته هفته1: شمارش هفته های حاملگی از روز اول آخرین پریود شروع می شود ...
گاهی گمان نمیکنی ولی خوب میشود گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود گاهی بساط عیش خودش جور میشود
خیلی کامل و مفید بود ممنون از این همه توجه به مادران شیرده. الهه درجه یک
بارداری هفته به هفته هفته1: شمارش هفته های حاملگی از روز اول آخرین پریود شروع می شود ...
آشنایی با زایمان طبیعی,بارداری,علایم بارداری,مقاربت,لباس باردرای,تست بارداری,نشانه های ...
خیلی کامل و مفید بود ممنون از این همه توجه به مادران شیرده. الهه درجه یک