اگر هنوز در مورد قدرت این 4wd شک دارید، شاید اشاره به توانایی بکسل کردن حداکثر ۳ تن در حالت ...
اتومبیل, بانک اطلاعات خودرو، قیمت خودرو، قیمت ماشین،قیمت اتومبیل, مقایسه و انتخاب ماشین ...