انتشار عکس بدون حجاب از یک زن عربستانی، موجی از خشونت را در شبکه‌های اجتماعی این کشور به ...
دختر ۱۵ ساله آمریکائی به دلیل داشتن حجاب، از سرویس مدرسه اخراج شد. به گزارش باشگاه ...