«آيا اصلاح‌طلبان مي‌توانند مسئوليت ناکارآمدي موجود و شعارهاي بر زمين مانده را برعهده ...
آقای واعظی چنانچه از هم اکنون نگران نتیجه‌ی انتخابات هستند شایسته می‌نماید به جای سیاسی ...