«آيا اصلاح‌طلبان مي‌توانند مسئوليت ناکارآمدي موجود و شعارهاي بر زمين مانده را برعهده ...
اصلاح طلبان و رسانه هایشان ، خودشان بحث رد صلاحیت را مطرح می کنند. خودشان هم برایش ناله می ...