روحانی به این 4 دلیل ... اجتناب از دوقطبی شدن جامعه و تکرار ... احمدی نژاد از شرکت در ...
----- تشنه ي تشنه است آب 1. نوشیدن آب در این مواقع ممنوع است ... خاص، شیک و ... جهان فقط به ...
مثل دوقطبی جنگ و ... احمدی نژاد ... زنجانی از هتاکی به روحانی آیت الله اسدالله ...
الف: روحانی هم مثل ... را برشمرده و به طور تلویحی ... احمدی‌نژاد را با چه ...
... از طیف احمدی نژاد یعنی خود او و بقایی ... وی باعث دوقطبی شدن ... به روحانی ...
... به سمت دوقطبی‌شدن پیش برود؛ چراکه این مسئله خواست و هدف دولت روحانی ... احمدی‌نژاد به ...
... منش و رفتار احمدی‌نژاد ... مضر و گرانبار و دوقطبی ... درود به دکتر ظریف و روحانی ...
پرهیز از دوقطبی شدن جامعه از جمله وظایف اصلی دولت و صدا وسیما به ... خطاب به احمدی نژاد: ...
واکنش تقوی به منع احمدی‌نژاد برای حضور در ... عادت دادنش به خير و خوبى، ترك ... شدن تورهای ...
... شدن نامزدی رئیسی/ بیانیه انتخاباتی قالیباف/ واعظی: هیچ‌کس به جز روحانی ... احمدی نژاد و ...
احمدی نژاد؛ نامزد ... نباید فضا به سمت دوقطبی شدن برود زیرا این خواست و هدف دولت روحانی ...