شرح مختصر: هدی مشایخی فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی رشته مهندسی کامپیوتر، نرم افزار از ...
یوسفی، سحر، عزمی رضا و زاهدی، مرتضی، "Brain tissue segmentation in MR images based on a hybrid of MRF and social algorithms"، Medical ...