هدی مشایخی فارغ التحصیل مقطع ... استاد ارجمند خانم دکتر مشایخی با عرض سلام و احترام ...
دکتر علی اکبر پویان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر ... ، هدی مشایخی ...
اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( 6158 ) اعضای هیات علمی ارتقاء یافته ... خانم دکتر هدی ...
دکتر مرتضی مشایخی: ... هيئت‌رئيسه با كاركنان و اعضاي هيات علمي روز شنبه 14 فروردين 95 با ...
... حبیب الله مشایخی، دکتر احمد ولی پور و ... ایشان، احكام اعضاي هيات مديره ... علمي ايران: وزارت ...
... دکتر مهدی مشایخی ... نشست هيأت رئيسه دانشكده پزشكي همراه با اعضاي هيات علمي گروهها در ...
مشایخی، علینقی جزئیات بیشتر... نجمی، منوچهر . دانشیار. مديريت فرآيندهاي سازمان، مديريت ...
... دکتر مهدی مشایخی ... نشست هيأت رئيسه دانشكده پزشكي همراه با اعضاي هيات علمي گروهها در ...
دکتر مرتضی مشایخی: ... هيئت‌رئيسه با كاركنان و اعضاي هيات علمي روز شنبه 14 فروردين 95 با ...
... دکتر مهدی مشایخی -دکتر ... نشست هيأت رئيسه دانشكده پزشكي همراه با اعضاي هيات علمي گروهها ...
مشایخی، علینقی اطلاعات بیشتر... نجمی، منوچهر . دانشیار. مديريت فرآيندهاي سازمان، مديريت ...
اعضاي كميته علمي; ... نيا عضو هيات علمي دانشگاه ... 24 دکتر حمیدرضا مشایخی رئيس ...
... دکتر بهروز مشایخی فرد ... علمي و پژوهشي اعضاي ... مشهد، عضو هيأت تحریریة 3 ...