استان زنجان (به ترکی: زنگان zəngan) [نیازمند منبع] یکی از استان‌های ایران است که در شمال غربی ...
زنجان; کشور ایران: استان: زنجان: شهرستان: زنجان: بخش: بخش مرکزی شهرستان زنجان: نام(های) دیگر
استان زنجان (به ترکی: زنگان zəngan) [نیازمند منبع] یکی از استان‌های ایران است که در شمال غربی ...
زنجان; کشور ایران: استان: زنجان: شهرستان: زنجان: بخش: بخش مرکزی شهرستان زنجان: نام(های) دیگر