استان زنجان یکی از استان‌های ایران است که در شمال غربی ایران قرار گرفته است. مرکز این استان ...
استان گیلان (به گیلکی: گیلان یا گیلؤن)، و از استان‌های شمالی ایران به مرکزیت کلانشهر رشت است.
استان زنجان یکی از استان‌های ایران است که در شمال غربی ایران قرار گرفته است. مرکز این استان ...
استان گیلان (به گیلکی: گیلان یا گیلؤن)، و از استان‌های شمالی ایران به مرکزیت کلانشهر رشت است.