میزان فروش در کلاس سدان های میان سایز در سه ماهه‌ی دوم امسال 11 درصد کاهش داشته که بیشترین ...