صندوق کودکان ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Children's Fund) که بیشتر به نام اختصاری آن (UNICEF) یونیسِف ...
آشنایی با یونیسف (unicef) آشنایی با سازمان‌ جهانی مالکیت فکری (wipo) آشنایی با یونیدو (unido)
ONU is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms. ONU - What does ONU stand for? The Free Dictionary.
What does UNDF stand for? UNDF abbreviation. Define UNDF at AcronymFinder.com. Menu Search. New search features Acronym Blog Free tools "AcronymFinder.com. ...
محسوب می شود. www.unicef.int; mil.: این نام ویژه مراکز نظامی آمریکا می باشد. net. ... اینترنت چیست؟
CPIMS is listed in the World's largest and most authoritative dictionary database of abbreviations and acronyms. CPIMS - What does CPIMS stand for? The Free Dictionary.
Global Citizen is a community of people like you. People who want to learn about and take action on the world’s biggest challenges. Extreme poverty ends ...