مترجم گوگل یا همان Google Translate را بی شک می توان یکی ... به زبان های دیگر را به فارسی ترجمه ...
Item removed from wishlist. 1 Install Translate the description into English using Google - لاو ایز فارسی ... Translate ترجمه انگلیسی به ...
ترجمه گوگل، مترجم آن لاین ، فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی ،ترجمه متن توسط مترجم سفارش ...
... Client for Google Translate را به شما ... انگلیسی به فارسی کدام ... ترجمه ی انگلیسی به ...
Client for Google Translate Pro نرم افزاری قدرتمند و بسیار کم حجم جهت ترجمه لغت ، متون و صفحات وب به زبان ...
Translate offers both professional human and machine translations between 75 languages. Translators can also edit paid jobs via our online portal.