600 تخت بستری به مراکز درمانی استان یزد افزوده می‌شود . ... 600 تخت بستری به مراکز درمانی استان ...
Print «ظرفیت توریسم درمانی»استان یزد به ... 95/ 600 تخت به مراکز درمانی استان افزوده می‌شود;
600 تخت بستری به مراکز درمانی استان یزد افزوده می‌شود . ... 600 تخت بستری به مراکز درمانی استان ...
... استان یزد گفت: تا پایان سال جاری 1000 تخت توسط بخش خصوصی به مراکز درمانی استان یزد افزوده می ...
«ظرفیت توریسم درمانی»استان یزد به قیمت ... بهار 95/ 600 تخت به مراکز درمانی استان افزوده می‌شود;
... پزشکی در استان یزد تا ... ٢۴ تخت دیگر به تخت‌های ... اردکان افزوده می‌شود. ...
وزیر بهداشت با اشاره به کمبود زیرساخت های بهداشتی و درمانی در استان ... تکمیل می شود. ...
... اما اگر بخواهید در یکی از 1466 تخت دولتی استان بستری ... به این مراکز، بستری ... تخت در یزد ...
با افتتاح فاز جدید تخت‌های روانپزشکی استان، تعداد این تخت‌ها به ... استان یزد ... می شود. وی ...
... این رو یزد از جمله مراکز عمده ... استان یزد ظروف و ... این ظروف افزوده می شد، بر ...
... ( خدمات سرپایی و بستری ) ... بیمارستان صدر « به ... از زایمان همکاران آنان دو برابر می‌شود.
یزد در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تبعیدگاهی گرم و سوزان شناخته می شد که ... استان ها ...
مراکز درمانی استان یزد که درصد ... حجم کاری پرستاران افزوده است از طرفی ... می شود و به ...
... به دیگران و یا گذشته و حال و آینده بزنیم بلکه با وحدت ،اتحاد و آرامش می ... استان یزد ...
با افتتاح فاز جدید تخت های روانپزشکی استان، تعداد این تخت ها ... می يابد. با ... این تخت ها به ...