20 درصد واحدهای صنعتی زنجان تعطیل هستند ... درصد از واحدهای صنعتی ... صنعتی استان ایلام فعال ...
استاندار زنجان در بازدید از واحدهای ... صنعتی وتولیدی استان ... درصد ظرفیت فعال هستند ...
... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد با ظرفیت بالای 70 درصد و ...
... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد با ... از واحدهای صنعتی که ...
... استان زنجان گفت: بیش از 20 درصد واحدهای صنعتی موجود در این استان به علت نبود مواد اولیه ...
... استان زنجان گفت: 26 درصد واحدهای تولیدی این استان تعطیل، 23 درصد با ظرفیت بالای 70 درصد و ...
... درصد واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی فعال هستند ... صنعتی استان نشان از ...
... فعال هستند. ... استان زنجان با بیان اینکه در شرایط فعلی یک هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در استان ...
... تجارت استان زنجان گفت: ۳۰ درصد ... زنجان غیر فعال هستند. ... 26 درصد از واحدهای صنعتی ...
وی با ارائه آماری از وضعیت واحدهای صنعتی فعال ... واحدهای صنعتی را از ... استان زنجان 33.4 درصد ...
... 65 درصد از واحدهای صنعتی موجود در استان زنجان فعال هستند ... استان زنجان را فعال ...
... فعال هستند. ... استان زنجان با بیان اینکه در شرایط فعلی یک هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی در استان ...
شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان. ... مواجه هستند و ۶۶٫۵ درصد ... به واحدهای صنعتی زنجان.
افزایش واحدهای صنعتی فعال ناحیه صنعتی ... صنعتی زرنق این شهرستان از 7 واحد در سال 92 به 18 ...
... 93 درصد واحدهای صنعتی ... برخی از واحدهای صنعتی استان پس ... شهرک های صنعتی فعال هستند ...