بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی گیاه غازیاقی Falcaria vulgaris بر زخم معده ناشی از آسپرین در موش ...
درمنا کچلی با گیاه ... 1-سی گرم غازیانی را در یک لیتر آب دم کرده و صورت و گردن و ...