آنقوزه; آنغوزه، Ferula assa-foetida: طبقه‌بندی علمی; فرمانرو: گیاه: راسته: کرفس‌سانان: تیره: چتریان
یکی از مهم ترین موارد رنگرزی با رنگ های طبیعی رنگرزی پشم با مواد مازوجی است ، اهمیت این ...
تاریخچه. نام لاتین این گیاه برگرفته از نام آشیل، قهرمان افسانه‌ای یونان است. گفته می‌شود ...
یکی از مهم ترین موارد رنگرزی با رنگ های طبیعی رنگرزی پشم با مواد مازوجی است ، اهمیت این ...