بعضی از موجودات زنده خصوصاً گیاهان, طیف وسیعی از ترکیباتی موسوم به متابولیت­های ثانویه را ...
مقالات کشاورزی ، سموم کشاورزی ، آفات و بیماری ها ، علف های هرز ، گیاهان ... توالی ثانویه : ...
توالی ثانویه. در مناطقی که توالی اولیه به صورت کامل یا نزدیک ... دما بر روی گیاهان و جانوارن ...
در سالهای اخیر اکولوژیست ها گیاهان را بر اساس صفات ... شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع ...
تولید انبوه متابولیت های ثانویه با استفاده از تکنیک کشت بافت شبکه خبری آموزشی گیاهان ...
گیاهان گروه بزرگ و متنوعی از ترکیبات آلی به‎نام متابولیت‎های ثانوی را تولید می‎کنند که ...
تولید متابولیت‌های ثانویه از گیاهان دارویی: از لحاظ تاریخی، اگرچه تكنیك " كشت بافت " برای ...
متابولیتهای ثانویه از بیوسنتز متابولیتهای اولیه ... خانواده های خاصی از سلسله گیاهان تولید ...
گیاهان غالب ممکن است یک ساله ، چند ... توالی گیاهی ... وجود داشته، نمونه‌های توالی ثانویه ...
مطالعه در زمینه وظایف این تركیبات در گیاهان ... • مهندسی تولید متابولیت های ثانویه در گیاهان
1 - گروههای عملکردی گیاهی (PFT s) شاخصی برای بررسی توالی ثانویه مرتع پس از آتش سوزی (چکیده)
طب سنتی|گیاهان دارویی ... (فرم‌های‌ اولیه‌) و توده‌های‌ حفاظت‌ شده‌ (فرم‌های‌ ثانویه‌) ...
این ترکیبات غالباً نقش مهمی را در سیستم دفاعی گیاهان در ... از آنجا که متابولیتهای ثانویه ...
بعضی از موجودات زنده خصوصاً گیاهان، طیف وسیعی ... مهندسی تولید متابولیت­های ثانویه در گیاهان
متابوليت هاي ثانويه گياهي، تركيباتي آلي هستند كه مستقيما در رشد، نمو يا توليد مثل گياه دخيل ...
توالی ثانویه ... توالی در مناطق جنگلی عبارت از جایگزینی گیاهان کوچک به وسیله گیاهان بزرگ ...
... نشان می دهد که این منطقه تدریجاً توسط گیاهان یکساله ... یا توالی ... ثانویه غالباً ...
شناسایی مولکولی جنس توس (Betula) براساس توالی‌یابی ناحیه ITS و ساختار ثانویه آن در ایران
توالی ثانویه ... مراد از توالی درون زا یا منبعث از ... اگر گیاهان و حیوانات موجود در ...