املت گوجه کبابی = سر گوجه فرنگی ها را جدا کنید و درون گوجه ها را خالی کنید اما تا حدی که تخم ...
واحدهای صنعتی فعال. لیست واحدهای صنعتی فعال در سایت صنعتی آبادان و خرمشهر به شرح ذیل است ...
رستوران ایتالیایی بل پاسی از نگاه خیلی خیلی خیلی ها، بهترین رستوران ایتالیایی جنوب کشور است!