اوایل زندگی. پرویز دهداری (نام خانوادگی ایشان در واقع دهداریان بود که به دهداری معروف شده ...
به نظر می رسد علیرضا بیرانوند با توجه به عملکرد اخیرش به جدایی از باشگاه پرسپولیس فکر می کند.
عصر خودرو- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 11 تهران گفت: برای نخستین بار در پایتخت و به ...
به نظر می رسد علیرضا بیرانوند با توجه به عملکرد اخیرش به جدایی از باشگاه پرسپولیس فکر می کند.