روایت پلاسی شیرازی از زبان مردم تبریز و آذربایجان/سندی از زبان مردم آذربایجان در سده‌ی ...
گرگ‌های خاکستری ... ، حدود ۲۰۰ عضو از گرگ‌های خاکستری در جبهه آذربایجان با نیروهای ارمنی ...
سلام به همه دوستان ميانالي. من از چند نفري شنيدم كه ميگن نماد آذربايجان گرگ و عقاب هست
البته واضح است که کسانی که سعی میکنند با این اقدام مضحک نماد گرگ را برای مردم تحمیل کنند و در ...