لیسانس مهندسی شیمی و فوق لیسانس مهندسی مخازن ... وبلاگ رسمی مدیر گروه مهندسی شیمی امیدیه ...
گروه مهندسی شیمی استفاده از ارزش افزوده موجود در كشور سريع‌ترين راه رسيدن به اهداف چشم ...
دکتر علیرضا طباطبایی نژاد: لیسانس و فوق لیسانس شیمی از آمریکا و دکترای نفت از herriot watt . استاد ...
معرفی رشته مهندسی شیمی مهندسی شیمی شیمی همه مهندسین در زندگی خود لحظه هایی را به یاد دارند ...
گروه مهندسی شیمی دانشگاه کردستان از سال 1387 آغاز به فعالیت نموده است. در حال حاضر در گروه ...
گروه پژوهشی ... متعلق به این دوره است، ترکیبی از دروس علوم پایه مهندسی، دروس اصلی مهندسی شیمی ...