کیسه هوا که تحت عناوینی نظیر سیستم بازدارنده مکملی (srs)، سیستم بازدارنده بالشت هوایی (acrs) یا ...
کیسه هوای سر یا سازه‌های بادشونده تیوبی (Inflatable Tubular Structure-ITS) در همه خودروهای مدلهای سال ...
کیسه هوای سرنشین نیز به همین ترتیب کار میکند کیسه هوا را به صورتهای مختلف نصب می ...
امروزه کمتر خودرویی را می‎توان دید که مجهز به کیسه ... srs بر عهده کیسه ... کیسه هوای جلو است ...
امروزه کمتر خودرویی را می‎توان دید که مجهز به کیسه ... srs بر عهده کیسه ... کیسه هوای جلو است ...
برخی خودروها مجهز به یک سیستم دو واحدی تجهیزات ایمنی تکمیلی است (srs) که شامل کیسه هوای راننده ...
کیسه‌های هوا هر ساله در حال ارتقا کارایی می‌باشد. امروزه کیسه‌های هوا بعد از برخورد خودرو ...
کیسه های هوای ایربگ ... ایربگ، با مراجعه به دستگاه عیب یاب متعلق به خودرو و بررسی قسمت srs ، می ...
Jan 09, 2010 · کیسه هوای سرنشین نیز به همین ترتیب کار میکند کیسه هوا را به صورتهای ... فرق بین Airbag SRS و Airbag ...
اکثر کیسه های هوای معمولی در محلی بین قربیلک فرمان و یا در داشبورد خودرو جا سازی می شوند.تا ...