ژلوفن یا ایبوپروفن هم از این گردونه مجزا نیستند و خطراتی را نیز ممکن است در افراد ایجاد کنند.
کپسول نرم ایبوپروفن ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم ایبوپروفن مشتق اسید isobutylphenylpropanoic و داروی ضد التهابی ...
اطلاعات داروی ایبوپروفن Ibuprofen ( بروپین BROPAIN، تدافن TEDAPHEN، ژلوفن GELOFEN، ادویفن ADVIFEN) (قرص، کپسول ...
از عوارض این دارو عوارض گوارشی است که از آن جمله می توان اثر آن بر روی کبد را ذکر کرد چون این ...
نام ژنریک: ایبوپروفن نام لاتین: ... (قرص یا کپسول ایبوپروفن) سه تا چهار بار در روز مصرف می شود.