... هر روز هفته متعلق به يک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن كوكب ... 3- ساعت عطارد: ...
النظام البطليموسي للكواكب; النظام الحديث: القمر: عطارد: الزهرة: الشمس: المريخ: المشترى
عطارد : با هر کوکب که متصل شود طبیعت آن را می گیرد و اگر به هیچ کوکبی نظر نداشته باشد به سردی و ...
... (عطارد)، ... چهارم کوکب سیار در عالم شمسی که بهرام نیز گویند و به اعتقاد بطلمیوس کوکب ...
یکی دیگر از موارد کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی محاسبه کوکب فرد است.کوکب یا ... 3.عطارد. 4. ...
زاووش .(اِخ ) کوکب عطارد است . (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). زاوش (بمعنی مشتری ).
عطارد: ساعتی خوب ... هر روز هفته متعلق به یک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن کوکب نامگذاری ...
... دوستی کواکب و طالع افرادوطبع افراد.ونحوست ایام.وجهت ستاره افراد و کوکب ... کوکب عطارد ...
زاووش .(اِخ ) کوکب عطارد است . (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). زاوش (بمعنی مشتری ).
عطارد: ساعتی خوب ... هر روز هفته متعلق به یک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن کوکب نامگذاری ...
عنصر : باد (ہوا) ماہیت : ذوجسدین; جنس : مذکر; حاکم کوکب : عطارد; منسوبی رنگ : سبز; منسوبی پتھر : زمرد
کوکب عطارد از کواکب سفلی و زیر فلک شمس هستش و با توجه به نزدیکیش به زمین می تونه انرژی مثبت ...
سیاره یک جرم آسمانی است که در حرکتی مداری به دور یک ستاره و یا بقایای ستاره‌ای می‌گردد و ...
روز چهارشنبه ساعت اول يک بعدازظهر عطارد سعد ... کوکب او عطارد است و در آن روز بايد ...
... دوستی کواکب و طالع افرادوطبع افراد.ونحوست ایام.وجهت ستاره افراد و کوکب ... کوکب عطارد ...
المتحکم فی برج الجدی هوکوکب زحل الذی لا یستطیع ان یجاری عطارد فی ... کوکب نبتون ...
روز چهارشنبه ساعت اول یک بعدازظهر عطارد سعد ... کوکب او عطارد است و در آن روز باید تعویذات ...
محاسبه کوکب فرد: ... عطارد با سعد، سعد است و با نحس، نحس. وقمرچون نور او همی افزاید سعد است و ...
... چهارشنبه کوکب:عطارد ... آلوده تلخ و بی کوکب شب شب غربت شب همین ...