... هر روز هفته متعلق به يک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن كوكب ... 3- ساعت عطارد: ...
النظام البطليموسي للكواكب; النظام الحديث: القمر: عطارد: الزهرة: الشمس: المريخ: المشترى
عطارد : با هر کوکب که متصل شود طبیعت آن را می گیرد و اگر به هیچ کوکبی نظر نداشته باشد به سردی و ...
چهارم کوکب سیار در عالم شمسی که بهرام نیز گویند و به اعتقاد بطلمیوس کوکب سیاری که در ... عطارد ...
عطارد: ساعتی خوب ... هر روز هفته متعلق به یک کوکب است و ساعت أول آن روز به نام آن کوکب نامگذاری ...
یکی دیگر از موارد کاربرد حروف ابجد در شخصیت شناسی محاسبه کوکب فرد است.کوکب یا ... 3.عطارد. 4. ...
سیاره یک جرم آسمانی است که در حرکتی مداری به دور یک ستاره و یا بقایای ستاره‌ای می‌گردد و ...
کوکب عطارد را به خدای نکرده از کلاهبرداری و دزدی سفارش تا ... کوکب شمس را به تکبر وغرور بیجا ...
کوکب عطارد را به خدای نکرده از کلاهبرداری و دزدی سفارش تا ... کوکب شمس را به تکبر وغرور بیجا ...
زاووش .(اِخ ) کوکب عطارد است . (برهان قاطع) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). زاوش (بمعنی مشتری ).
روز چهارشنبه ساعت اول یک بعدازظهر عطارد سعد ... کوکب او عطارد است و در آن روز باید تعویذات ...
روز چهارشنبه ساعت اول يک بعدازظهر عطارد سعد ... کوکب او عطارد است و در آن روز بايد ...
صاحب جوزا.[ ح ِ ب ِ ج َ ] (اِخ ) کوکب عطارد را گویند، چه برج جوزا خانه ٔ اوست . (برهان قاطع).
یا مریخ خدای جنگاوری .برای محاسبه ستاره یا کوکب فرد اسم فرد و مادرش رابر اساس ... عطارد ...
مجموعه ادعیه و طلسمات مجرّب - ساعات نوشتن دعا - ... ساعت. کوکب. عمل. 1. شمس. کار گشایی . بخت گشایی ...
اما در مورد اینکه شرف هر کوکب ... که شرف زحل 21 درجه میزان ، شرف عطارد 15 درجه سنبله و شرف شمس 19 ...
... کوکب سفلی عطارد که زیر فلک شمس قرار دارد که رب علم و مال و دارایی می باشد و به شخصی که از ...
با توجه به وارد شدن کوکب عطارد در برج شرف و رسیدن به درجه شرف تعدادی لوح به ضورت جامع با توجه ...